Naprawa Automatycznych Skrzyń Biegów

Kontakt

tel. (061) 879-89-40
fax (061) 870-53-05
tel. kom. 0501 75-88-07

więcej
Nauka

Właściciel i szef naszej firmy jest osobą wkładającą w swoją pracę pasję. Jego zainteresowanie techniką sięga najmłodszych lat a dociekliwość doprowadziła go do poszukiwań samorealizacji nie tylko w naprawach pojazdów samochodowych ale także na polu naukowym związanym z pojazdami samochodowymi. A dokładniej oczywiście z automatycznymi skrzyniami biegów.

Studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej zostały ukończone zbudowaniem w ramach pracy dyplomowej stanowiska dydaktyczno-badawcze przeznaczonego do prezentacji funkcjonowania automatycznej skrzyni biegów w warunkach pracy w laboratorium.

Szereg problemów i pytań jakie powstały podczas realizacji tej pracy spowodowały chęć dalszego zgłębienia zagadnienia i zaowocowały realizacją w trybie indywidualnym studiów magisterskich, które zostały zakończone pracą magisterską "BADANIA I MODELOWANIE PRACY UKŁADU NAPĘDOWEGO SAMOCHODU Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW”. Praca ta została wyróżniona w konkursie NOT „KONKURSU NA WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z DZIEDZINY TECHNIKI ROKU AKADEMICKIEGO 2006/2007”.

Zrealizowane w pracy magisterskiej badania symulacyjne dały podstawę do podjęcia decyzji o realizacji dalszego etapu rozwoju własnej wiedzy i zastosowania jej w praktyce do budowy zaawansowanego mechatronicznego stanowiska sterowanego komputerowo pozwalającego realizować w warunkach laboratoryjnych stanowiskową symulację pracy układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów.

Realizacja pracy wraz z wykonaniem badań eksperymentalnych na samochodzie, opracowaniem projektu konstrukcyjnego stanowiska wraz z jego wykonaniem a potem zrealizowaniem programu sterującego zajęła 4 lata i zakończyła się sukcesem w postaci uruchomienia stanowiska i obronienia w lipcu 2011 roku pracy doktorskiej p.t.: ALGORYTMIZACJA STANOWISKOWEJ SYMULACJI OBCIĄŻEŃ EKSPLOATACYJNYCH UKŁADU NAPĘDOWEGO Z WYKORZYSTANIEM SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA UKŁADÓW STEROWANIA.

Stanowisko to było prezentowane na licznych konferencjach naukowych a dla szerszej publiczności podczas Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w 2011 roku. Tu można obejrzeć relację >>>.

Podczas realizacji wymienionych wyżej prac dr inż. Janusz Walkowiak był autorem lub współautorem kilkunastu publikacji z zakresu realizowanych prac

  1. Ślaski G., Walkowiak J.: Test bench simulation reproducing the drive-train dynamics of a car with automatic transmission – control and results of experimental tests, THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 3/2011(53), pp.61-80,
  2. Walkowiak Janusz - Budowa i właściwości funkcjonalne stanowiska badawczego układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów
  3. Ślaski G., Walkowiak J.: Sterowanie w czasie rzeczywistym symulacją stanowiskową odtwarzającą obciążenia układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów, Logistyka 3/2011 dod. Logistyka-nauka: artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], Walkowiak J.: Road Tests of Engine Braking of Car Equipped with Automatic Transmission and Torque Converter, materiały międzynarodowej konferencji INTERTECH 2009,
  4. Ślaski G., Walkowiak J.: Hamowanie silnikiem samochodu wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów, 13th International Conference, Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, conference proceedings, streszczenie str. 256, artykuł (10 stron) na dołączonym nośniku CD, artykuł opublikowany także w czasopiśmie Logistyka 6/2009.
  5. Ślaski G., Walkowiak J.: Symulacja pracy układu wykonawczego i sterującego stanowiska badawczego układu napędowego samochodu z automatyczna skrzynią biegów, (materiały CD - 10 stron), materiały IX Międzynarodowej Konferencji Hamulcowej, Łódź 2009
  6. Ślaski G., Walkowiak J., Walerjańczyk W.: Układ napędowy z automatyczną skrzynią biegów - Badania drogowe warunków pracy dla stanowiskowej symulacji odtwarzającej w „Drogi - lądowe, powietrzne, wodne” – czasopismo specjalistyczne nr 7-8/2009, Media-Pro, str. 78-83
  7. Ślaski G., Walkowiak J., Walerjańczyk W.: Drogowe badania warunków pracy układu napędowego z automatyczną skrzynią biegów dla stanowiskowej symulacji odtwarzającej, Politechnika Radomska - Prace Naukowe „Transport” nr 1/27/2009, Logistyka 3/2009.
  8. Ślaski G., Walkowiak J.: Automat bez tajemnic - badania drogowe i stanowiskowe układu z automatyczną skrzynią biegów w „Drogi - lądowe, powietrzne, wodne” – czasopismo specjalistyczne nr 10/2008, Media-Pro,
  9. Ślaski G., Walkowiak J: Badania modelowe koncepcji zmian stanowiska laboratoryjnego do badania układu napędowego z automatyczną skrzynia biegów, Teka Komisji Motoryzacji PAN, Zeszyt Nr 33-34/2008,
  10. Ślaski G., Walkowiak J.: Badania drogowe i stanowiskowe układu napędowego automatyczną skrzynią biegów, Materiały XI międzynarodowej konferencji „ Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu - Transcomop (2007),